Algemene voorwaarden ZeBBz

 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de webshop ZeBBz.nl, gevestigd op het internetadres www.ZeBBz.nl, en haar klanten. 1.2. Door het plaatsen van een bestelling bij ZeBBz.nl gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2. Bestellingen en Overeenkomsten
  2.1. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ZeBBz.nl. 2.2. ZeBBz.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen van de klant indien nodig. 2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat ZeBBz.nl de bestelling van de klant heeft geaccepteerd en bevestigd.

 3. Prijzen en Betalingen
  3.1. Alle prijzen op ZeBBz.nl zijn vermeld in euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. 3.2. Betalingen dienen te worden voldaan via de aangeboden betaalmethoden op ZeBBz.nl. 3.3. ZeBBz.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die geldig waren op het moment van de bestelling blijven van toepassing.

 4. Verzending en Levering
  4.1. ZeBBz.nl streeft ernaar bestellingen zo spoedig mogelijk te verzenden na ontvangst van de betaling. 4.2. De geschatte levertijden die op ZeBBz.nl worden vermeld, zijn indicatief en kunnen niet als bindend worden beschouwd. 4.3. ZeBBz.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door derden of overmacht.

 5. Retourneren en Annuleren
  5.1. De klant heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te annuleren zonder opgave van redenen. 5.2. Indien de klant gebruik wil maken van het recht om te annuleren, dient de klant ZeBBz.nl hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de gestelde termijn. 5.3. Producten kunnen alleen worden geretourneerd indien ze in ongebruikte en originele staat verkeren, inclusief alle bijbehorende accessoires en verpakkingen. 5.4. De kosten en risico's van retourzendingen zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen of indien het product defect of verkeerd geleverd is.

 6. Garantie en Aansprakelijkheid
  6.1. ZeBBz.nl biedt een garantie op producten zoals vermeld op ZeBBz.nl of zoals wettelijk vereist. 6.2. ZeBBz.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten. 6.3. De totale aansprakelijkheid van ZeBBz.nl jegens de klant voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor het desbetreffende product.

 7. Intellectueel Eigendom
  7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen berusten bij ZeBBz.nl of haar licentiegevers. 7.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZeBBz.nl gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

 8. Klachten en Geschillen
  8.1. Eventuele klachten over producten of diensten van ZeBBz.nl dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan ZeBBz.nl te worden gemeld. 8.2. Op overeenkomsten tussen ZeBBz.nl en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 8.3. Geschillen tussen ZeBBz.nl en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 9. Privacy
  9.1. ZeBBz.nl respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, dat te vinden is op ZeBBz.nl.

 10. Wijzigingen
  10.1. ZeBBz.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. 10.2. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst na de datum van wijziging.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden contact op met ZeBBz.nl via de contactgegevens vermeld op de website.